Gastro junior – Bidfood cup

Tato soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, prezidenta AKC ČR  a prezidenta CBA.

 V roce 2019 v Brně probíhal 25. ročník soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie - mezinárodní mistrovství České republiky.

Naše škola se této prestižní soutěže účastní pravidelně.

 

POSTUP NA GASTROJUNIOR BIDFOOD CUP

-          finále GASTRO JUNIOR BRNO – BIDFOOD CUP  se může zúčastnit škola, která v nominační soutěži obdržela zlatý, nebo stříbrný diplom  

-          všechny školy, které na těchto nominačních soutěžích obdrží zlatou a stříbrnou medaili, postupují na finále Gastro Junioru v Brně 

-          poté postupující škola může v Brně obsadit jakoukoliv kategorii – kuchař, cukrář a číšník 

-          na finále GASTRO JUNIOR BRNO – BIDFOOD CUP  postupuje také škola, která v minulém ročníku této soutěže získala 1. – 3. místo v celkovém pořadí  

           nejúspěšnějších škol

-          nominace na finále GJ probíhá v období září až srpen – v měsíci říjnu představenstvo AKC zveřejní seznam postupujících škol

-          za každou školu smí nastoupit v každé kategorii pouze jeden soutěžící ve věku do 23 let a soutěžící musí studovat na škole, kterou reprezentuje.

-          výsledky všech kategorií se sčítají a započítávají se do celkového hodnocení školy

 

Aktuality

05.06.2020 07:29
úřední hodiny do 13:30.   Děkujeme za pochopení
03.06.2020 17:47
Vážení rodiče a uchazeči,   Na základě zveřejněného rozhodnutí byli uchazeči o vzdělání v učebních oborech přijati ke studiu na naší škole. Pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace: 1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba...
29.05.2020 10:47
pro přijaté uchazeče a jejich zákonného zástupce bude probíhat v jídelně SOU gastronomie: 22. června 2020 v 16:00  obor Cukrář, v 17:00 obor Gastronomie, 23. června 2020 v 16:00 hod obor Kuchař-číšník (kombinovaný), v 17:00 hod obor Kuchař, Číšník. Týká se přijatých uchazečů i pro SPV Hotelu...
27.05.2020 18:23
Žáci třídy P1A, P1B a P2A, P2B, kteří zaplatli 65,- Kč za představení Frankenstein si mohou vyzvednout peníze během června od pondělí do pátku  od 8:00 do 15:00, v pátek do 14:00 hod.  u paní Preclíkové (správa majetku – hlavní budova, přízemí, dveře č. 3).  
27.05.2020 11:24
na 3leté učební obory je možné osobně vyzvednout ve čtvrtek 28. května 2020 9:00 - 14:00 nebo od 1. června 2020 během úředních hodin. Rozhodnutí o nepřijetí na 3leté učební obory budou odeslána Českou poštou 27. května 2020.
26.05.2020 17:07
Vzhledem k tomu, že je prvořadé zajistit organizačně a personálně maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky, neplánuje naše škola od 8. června konzultace ani třídnické hodiny s osobní přítomností žáků ve škole.
23.05.2020 19:31
Žádáme žáky, kteří budou vykonávat zkoušku a patří podle kritérií vypsaných na Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění mezi osoby s rizikovými faktory, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem třídnímu učiteli a v kopii zaslali e-mail na sekretariat@souukrbu.cz...
22.05.2020 18:46
Veškeré informace k závěrečným zkouškám najdete v záložce Žáci a rodiče - Závěrečné zkoušky www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/zaverecne-zkousky
20.05.2020 12:39
Veškeré informace k maturitám najdete v záložce Žáci a rodiče - Maturitní zkoušky www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/maturitni-zkousky    
27.04.2020 13:56
Vážení rodiče, vážení žáci, jak dobře víte, v důsledku krizového opatření vlády probíhá aktuální výuka prostřednictvím komunikace na dálku. Naše škola komunikuje několika různými způsoby, a to e-mailem, prostřednictví aplikací Microsoft Teams, Microsoft Classroom, Skype, systému Bakaláři a...
1 | 2 | 3 >>