Sollertia


Dovednostní soutěž je pořádána Magistrátem hl. města Prahy a Hospodářskou komorou hl. města Prahy. Naše škola se této prestižní soutěže účastní pravidelně v oboru kuchař a oboru cukrář. A naši žáci se řadí mězi úspěšné a získávají ocenění.

 

Soutěže Sollertia jsou určené pro žáky středních odborných škol vybraných oborů vzdělání s výučním listem a nově také pro vybrané obory vzdělání s maturitní zkouškou. Hlavním principem dovednostních soutěží Sollertia je přímé porovnání výkonu žáků a odborníka z praxe, tzv. vyzývatele, v závěrečném kole, kde jsou všem nastavena stejná pravidla a žáci se posuzují za stejný soutěžní úkol podle stejných kritérií jako vyzývatel. Díky tomu je možné objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru. Nejlepší žák z každého oboru, který dosáhne alespoň 66% výsledku vyzývatele, je oceněn čestným titulem SOLLERS (z lat. ZRUČNÝ) a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stříbra.

 

Soutěž probíhá ve třech kolech:

  1. nominační kolo – ve třídě hlasují žáci
  2. srovnávací kolo – výběr soutěžících ze srovnávacího kola, provádí učitelé odborných předmětů
  3. finálové kolo – za každou školu se nominovaní žáci utkají s vyzyvatelem soutěže

Slavnostní předávání čestného titulu SOLLERS probíhá v Brožíkově síni Staroměstské radnice.
 
 
 

 

Aktuality

09.09.2019 08:28
  Středa 18. září 2019 Začátek přípravy na zkoušku Předmět G4A P2A P2B Teoretická zkouška z ekonomických předmětů 7:45 7:45 11:00 Teoretická zkouška...
06.09.2019 11:13
Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání   Školní rok: 2018/2019 Termín: PODZIM 2019   Účetnictví (písemná zkouška) Termín konání: 11. 9. 2019 Učebna: E1 Zahájení zkoušky: 8:00 hodin Délka konání písemné zkoušky: nejdéle 240 minut Povolené pomůcky: psací potřeby,...
03.06.2019 14:56
  Druh zkoušky Termín Místo konání Didaktické testy – společná část 2. - 6. září 2019 Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019) Písemné práce – společná část 2. -...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
04.01.2019 17:45
učitele odborného výcviku pro obor KUCHAŘ a pro obor CUKRÁŘ.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com