Učebna

Spustit prezentaci

Aktuality

08.07.2021 20:05
Jestliže se chcete přihlásit k podzimnímu termínu maturit, napište e-mail zástupkyni ředitelky Ing. Soukupové: soukupovam@souukrbu.cz. Uveďte, z čeho maturujete. Ing. Soukupová Vám pošle podrobné informace a přihlášku. Termín je do 20. 7. 2021, ale nenechávejte to na poslední chvíli.
29.06.2021 18:52
  Během prázdnin změna úředních hodin!   Ve dnech od 1. července do 23. srpna 2021 je škola pro veřejnost otevřena pondělí - čtvrtek od 8:00 hodin do 13:00 hodin. Bližší informace na tel. čísle 778 713 385. Před návštěvou školy, doporučujeme předem telefonicky ověřit úřední...
29.06.2021 18:31
Organizace zahájení školního roku 2021/2022 Školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021 a končí 30. června 2022. 1. září 2021 - středa 8:00 h.  1. ročníky oboru Cukrář (jídelna) slavnostní zahájení a třídnické práce 9:00  h.  1. ročníky oboru Kuchař, Číšník a Kuchař – číšník...
25.06.2021 16:34
Vydávání vysvědčení 30. 6. 2021 – 1. vyučovací hodina   C1A Mgr. Jiří Šedivý B3 C1B Mgr. Zina Kluchová B4 C2A Bc. Gabriela Neradová B5 C2B Mgr. Renata...
16.06.2021 17:34
V listopadu 2020 skončilo funkční období členů školské rady zvolených 15. listopadu 2017. Dne 14. a 15. 6. 2021 proběhly volby nových členů. Za pedagogické pracovníky byly do školské rady zvoleny: Miroslava Veselá – pedagogická pracovnice Středního odborného učiliště gastronomie, U Krbu...
30.05.2021 21:20
Kandidáti za členy školské rady pro volby dne 14. a 15. 6. 2021:  a) za pedagogické pracovníky – Miroslava Veselá, Mgr. Dagmar Weissgärber   b) za zletilé žáky – Matěj Bursík Č3B, Klára Kučerová C3B c) za zákonné zástupce nezletilých žáků – Desider Červeňák (otec žáka K1B),...
11.05.2021 14:06
Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je při Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel (obec), zároveň určuje počet jejích členů a stanovuje volební řád. Třetinu členů...
29.01.2021 12:03
  Dne 28. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 – MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz) Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com