Spustit prezentaci

Aktuality

16.06.2021 17:34
V listopadu 2020 skončilo funkční období členů školské rady zvolených 15. listopadu 2017. Dne 14. a 15. 6. 2021 proběhly volby nových členů. Za pedagogické pracovníky byly do školské rady zvoleny: Miroslava Veselá – pedagogická pracovnice Středního odborného učiliště gastronomie, U Krbu...
30.05.2021 21:20
Kandidáti za členy školské rady pro volby dne 14. a 15. 6. 2021:  a) za pedagogické pracovníky – Miroslava Veselá, Mgr. Dagmar Weissgärber   b) za zletilé žáky – Matěj Bursík Č3B, Klára Kučerová C3B c) za zákonné zástupce nezletilých žáků – Desider Červeňák (otec žáka K1B),...
11.05.2021 14:06
Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je při Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel (obec), zároveň určuje počet jejích členů a stanovuje volební řád. Třetinu členů...
29.01.2021 12:03
  Dne 28. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 – MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz) Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com