Historie školy

Naše škola má více než stoletou tradici. V roce 2016 oslavíme 130. výročí jejího založení. Škola je přímým pokračovatelem první gastronomické školy, která byla v Praze založena v roce 1886. Patřila v té době do tzv. škol pokračovacích, jichž bylo v roce 1886 v Praze čtrnáct. Tato škola však byla jako první zaměřena na gastronomický obor – byla to škola číšnická, zpočátku nazývaná výčepnická.

Historii školy v datech znázorňuje následující přehled.

Rok Název školy a adresa Poznámky Ředitel
1886/1887 Škola číšnická – oddělení německé a české Škola u Nejsvětější Trojice Vladislavova ul.   Karel Bulíř
(1886–1903)
1887/1888 Škola u Sv. Havla  
1889/1890 sídlo „U Doušů“
– Václavské nám.
Rozšíření školy – odborná škola pro pomocníky
1899/1900   Otevřeny večerní třídy Karel Steinich
(1903–1916)
1912/1913 Škola Novoměstská, Hopfenštokova ul. (nyní Štěpánská)  
1916/1917     Ludvík Kramatta
1917/1918     Agathon Heller
(1917–1919)
1919/1920   Otevřeny odborné třídy kuchařské Václav Fořt
(1919)
1920/1921   Pokračovací škola pro učně kuchařské a číšnické Agathon Heller
(1920–1933),
1922/1923   Zápis i dívek do kuchařských tříd
1923/1924 Kavárenské třídy učí na čtyřech místech, Chlapecká a dívčí škola na Karlově, na Uhelném Trhu, na Vyšehradě „Na Hrádku“  
1928   Zavádění kvalifikačních zkoušek
1932/1933 Odborná pokračovací škola pro učně živnosti kuchařské a číšnické Národní dům v Karlíně, Vitoldova (dnes Hybešova)I/14, Praha X,  
1936   Zahájení stavby školy Na Žižkově
1938/1939 Odborná pokračovací škola pro učně a učednice číšnické a kuchařské Praha XI. – Žižkov, Primátora Baxy  
1946/1947 Odborná učňovská škola mnoha oborů (kuchař, číšník, cukrář-cukrovinkář) do školního roku 1948–1949
1948/1949     Ing. Fürst
1952/1953 Kirova I I, Praha 5  
1959/1960 Učňovská škola Hloubětínská 26, Praha 9   Miroslav Uher
1970/1971     od 1. 12. 1970
Ing. Zdeněk Vyskočil
1971/1972   Rozdělení školy, obor kuchař
1971/1972 Učňovská škola Hloubětínská 26, Praha 9 Obor kuchař-cukrář
1973/1974     1. 2. 1974 Jarmila Hálková
1978/1979     1. 2. 1979 Ludvík Bláha
1979/1980 Střední odborné učiliště  
1980/1981     Ing. Jaroslav Krčma
1984/1985 Střední odborné učiliště (úplné) U Krbu 521, Praha 10 Zřizovatelem Odbor obchodu a cestovního ruchu Národního výboru Praha, Provozovatel Restaurace a jídelny v Praze 10, Tříleté učební obory pro Restaurace a jídelny v Praze od 1. 7. 1984
Ing. Ivo Kochman,
1986/1987   Nástavbové studium
1990/1991     1. 7. 1990
JUDr. Petr Marek
1. 1. 1991   Samostatný právní subjekt – zřizovatelem Ministerstvo vnitra České republiky
1991/1992     1. 8. 1992
PaedDr. Marta Svěchotová
1. 11. 1992   Zřizovatelem Ministerstvo hospodářství České republiky
1995/1996     1. 9. 1995 pověřen řízením SOU
Ing. Jiří Pauler
1. 2. 1996     Pověřena řízením SOU
Ing. Milena Holasová
1. 7. 1996   SOU rozděleno na SOU Za Černým mostem 3, Praha 9 a SOU U Krbu 521, Praha 10, které přebírá SOU Ondříčkova 48, Praha 3 a stěhuje sena novou adresu, obor číšník
    Oddělení číšnické přestěhováno do Pštrosovy ulice 15, Praha I
1971/1972 Pštrosova 15, Praha 1   Otakar Jíra
1973/1974 Učňovská škola Ondříčkova 48, Praha 3  
1975/1976     Únor 1976 zástupkyně
Libuše Šimonová
1976/1977    
Od 1. 9. 1976 Střední škola pro pracující Studijní směr – Provoz společného stravování, Učňovská škola – obor číšník, servírka Rudolf Kopčil
1977/1978   Čtyřletý obor číšník – servírka
1980/1981 Střední odborné učiliště  
1984/1985   Reorganizace Středního odborného učiliště, 4letý studijní obor – pro všechny pražské podniky, 3letý učební obor Kuchař-Číšník pro podniky Interhotel Praha, Palác kultury, Pražské restaurace
1986/1987   Nástavbové studium pro absolventy 3letého oboru
Od 1. 1. 1987 Střední odborné učiliště (úplné) Zřizovatelem Odbor obchodu a cestovního ruchu NV Praha, provozovatelem Pražské restaurace
1989/1990     Od 14. 2. 1990
Mgr. Hana Líbalová
1990/1991    
Od 1. 7. 1991   Samostatný právní subjekt – zřizovatelem Ministerstvo vnitra České republiky. Výuka pro soukromníky a soukromá pracoviště praktického vyučování, Hotel – Atrium, Radiopalác, U Lípy, Klášterní vinárna, U Slámů, U Šumavy, Hotel Globus, firma Mach
1992/1993   Od 1. 1. 1992 Zřizovatelem Ministerstvo hospodářství České republiky
1. 7. 1996 SOU Ondříčkova 48, Praha 3 přestěhování na novou adresu U Krbu 521, Praha10 Přebírá část žáků a učitelů
1996/1997   Od 1. 11. 1996 zřizovatelem MŠMT ČR
1998/1999   Od 1. 4. 1999 zřizovatelem MŠMT ČR – organizačně řídí ŠÚ Praha 10
2000/2001   Od 1. 1. 2001 zřizovatelem Magistrát hl. m. Prahy
2004/2005 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ GASTRONOMIE Od 1. 7. 2005 změna názvu
2006   120. VÝROČÍ ŠKOLY
2014/15     Mgr. Kateřina Mrvová

 

Aktuality

25.03.2020 17:45
Připomínám žákům povinnost plnit zadané úkoly dle rozvrhu hodin po dobu krizového opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.   Úkoly jsou průběžně klasifikovány.   Neplnění úkolů je považováno za porušování školního řádu a školského zákona a následkem může být...
25.03.2020 17:42
Informace na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni
17.03.2020 13:34
Školní psycholožka PhDr. Lucie Čechová je pro žáky i rodiče k dispozici denně v době 9 - 17 hodin. Kontakt na webu školy.
16.03.2020 12:37
V souvislosti s vývojem nákazy a opatřeními vlády se úřední hodiny pro veřejnost ruší. Bezodkladné záležitosti budou řešeny po telefonické domluvě (mobilní telefony uvedeny na webu školy v kontaktech).
16.03.2020 09:24
Uchazečům-cizincům, kteří mají v rámci přijímacího řízení absolvovat rozhovor, bude stanoven náhradní termín. Ten bude pravděpodobně shodný s termínem jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory – vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro uchazeče/cizince jsou...
12.03.2020 18:20
Žádáme všechny uchazeče o studium (respektive jejich zákonné zástupce), kteří byli vyzváni k dodání dokumentů, které nepřiložili k přihlášce o studium, aby tyto zaslali poštou nebo elektronicky na adresu sekretariat@souukrbu.cz . Osobní podání ve škole není možné.
12.03.2020 14:06
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 se ruší pronájmy tělocvičen a sportovních hřišť s účinností od 13. 3. 2020. Odvolané hodiny po dobu bezpečnostního opatření nebudou nájemcům účtovány a zároveň nevzniká žádný nárok náhrady škody, která může nájemců...
12.03.2020 11:33
Vzhedem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol, se posouvá termín praktické maturitní zkoušky na květen. Termíny jednotlivých skupin budou uřesněny.
10.03.2020 14:09
Na základě mimořádného opatření MZ ČR, ve kterém se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách, je zrušena výuka dle řádného rozvrhu teoretického i praktického  vyučování od středy 11. 3. 2020 do odvolání. Po tuto dobu budou žákům zadávány úkoly z předmětů, které budou...
04.03.2020 15:00
Střední odborné učiliště gastronomie přijme VEDOUCÍ/HO EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ a UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU  - OBOR KUCHAŘ a OBOR CUKRÁŘVíce info.
1 | 2 >>