Úprava výuky pro končící ročníky ve druhém pololetí 2020/2021 s platností od 1. 2. 2021

29.01.2021 12:03

 

Dne 28. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz)

Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve druhém pololetí v končících třídách tak, aby se výuka soustředila na přípravu k maturitním a závěrečným zkouškám.

To znamená, že některé předměty nebudou vůbec ve druhém pololetí vyučovány, pouze budou poskytovány konzultace na žádost žáků (např. příprava na přijímací zkoušky, pomoc při tvorbě požadovaných výstupů – SOP apod.). Konzultace budou probíhat v době, kdy mají být předměty zařazené v rozvrhu. Tyto předměty nebudou ve druhém pololetí hodnoceny.

Konkrétní úpravy:

Obor Gastronomie – G4A: nebudou vyučovány předměty – Matematika, Německý jazyk, Tělesná výchova a Základy společenských věd.

Obor Podnikání – P2A, P2B: nebudou vyučovány předměty – Matematika, Informatika, Nauka o životním stylu, Písemná a elektronická komunikace, Tělesná výchova a Základy společenských věd.  

Obor Cukrář – C3A, C3B: nebudou vyučovány předměty – Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Informatika a komunikace, Matematika a Tělesná výchova.

Obor Číšník Č3A: nebudou vyučovány předměty – Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Člověk a společnost, Informatika a komunikace, Matematika a Tělesná výchova.

Obor Kuchař – K3A, K3B, K3D: nebudou vyučovány předměty – Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Člověk a společnost, Informatika a komunikace, Matematika a Tělesná výchova.

Matematika bude vyučována ve všech končících třídách pro žáky maturující z matematiky a přihlášené zájemce.

Zájemcům o výuku Matematiky se ukládá, aby se do pondělí 1. 2. 2021 do 15 hodin přihlásili třídnímu učiteli. Pro přihlášené zájemce bude výuka povinná a z předmětu budou hodnoceni.

Další informace k průběhu, organizaci a případné úpravě termínů maturitních a závěrečných zkoušek budou postupně zveřejňovány.

 

 

Aktuality

16.04.2021 12:53
v přijíamcím řízení se nekonají 19. dubna 2021, ale až 12. května 2021v 10.00. Děkujeme za pochopení
15.04.2021 13:37
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
09.04.2021 16:00
se budou konat podle plánu 14. 4. 2021 od 17:30 on-line formou přes žákovské účty aplikace Teams.
16.03.2021 16:22
Přijímací zkoušky formou testu z českého jazyka se budou konat. Aktuální upravené termíny  jsou 10. a 11. května 2021 (úprava na základě Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám ze dne 15. 3. 2021)
05.03.2021 09:52
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ. Přijetí ke studiu bude posuzováno na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu  Více zde: https://www.souukrbu.cz/uchazeci-o-studium/kriteria-pro-prijeti/   Mgr. Kateřina Mrvová ředitelka školy
02.03.2021 14:10
  Žádáme veřejnost, aby omezila osobní formu návštěvy a využívala výhradně vzdálené prostředky komunikace (email, datová schránky, telefon - mobily zveřejněny v kontaktech).   Úřední den: úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 (nebo po předchozí domluvě). V prostorách školy platí...
13.02.2021 20:38
Na základě informací MŠMT ČR bude od 15. února i nadále pokračovat distanční výuka všech tříd v teorii i v odborném výcviku. 
03.02.2021 08:38
informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na maturitní zkoušky. Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních...
29.01.2021 12:03
  Dne 28. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 – MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz) Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve...
28.01.2021 17:27
ve školním roce 2020/2021 najdete na odkazu MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz)
1 | 2 >>