PRAVIDLA OCHRANY ZDRAVÍ A PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

28.08.2020 21:29

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

— Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

— Skupinová izolace, event. sociální distance.

— Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

 

Před cestou do školy

Pokud žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění, není vstup do školy žádoucí. Doporučujeme onemocnění vyléčit, popř. kontaktovat lékaře.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená aktuálními krizovými opatřeními:

— Zakrytí úst a nosu rouškou v dopravních prostředcích.

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

 

Vstup do budovy školy a pravidla pro pobyt ve škole

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Ve vstupních prostorách pavilonů školy je k dispozici desinfekce v nádobách s bezdotykovým dávkovačem, kterou jsou osoby vstupující školy povinny použít.

— V co nejkratším čase po příchodu do školy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

— Pokud má epidemiologický semafor pro oblast Prahy oranžovou nebo červenou barvu, nosí všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách školy roušky.

—  Pokud má epidemiologický semafor pro oblast Prahy oranžovou nebo červenou barvu, bude mít každý žák s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

  • Učebny a ostatní prostory školy musí být často větrány – zajistí vyučující v hodinách a dohledy o přestávkách.
  • Pro případ potřeby jsou prostředky pro desinfekci povrchů umístěny ve všech učebnách.  Při usazení v učebně, ve které probíhá během dne střídání tříd, si každý vydesinfikuje místo, ke kterému se usadí.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je posuzováno jako porušování školního řádu.

 

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti (salonek vedle ředitelny) a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje pedagog neprodleně vedení školy.

 

Aktuality

11.01.2021 10:27
najdete v záložce Uchazeči o studium - zde
22.12.2020 10:21
Žádáme veřejnost, aby omezila osobní formu návštěvy a využívala výhradně vzdálené prostředky komunikace (e-mail, telefon - mobily zveřejněny v kontaktech, datová schránka a podobně). Úřední den: úterý, středa (středa platí od 20. ledna) a čtvrtek od 8:00 do 14:30.   Školní výuka po...
30.11.2020 08:19
v prosinci 2020 nebyl vyhlášen.  
18.11.2020 13:27
Praha, 16. listopadu 2020 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy,“ řekl ministr školství na...
22.09.2020 15:27
SOU gastronomie používá pro dálkovou komunikaci tyto základní nástroje: Program BAKALÁŘI – pro sledování informací týkajících se vzdělávání lze použít mobilní aplikaci BAKALÁŘ – aktuální verze má modrou IKONU, lze ji stáhnout do mobilního telefonu webovou aplikaci – je z ní přístup...
28.08.2020 21:29
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com