Poradenské a terapeutické subjekty

Subjekt Adresa Telefon Elektronický kontakt Zaměření
Tísňová linka   112    
Policie ČR   158    
Záchranná služba   155    
Hasiči   150    
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10,
Mgr. Daria Duděnková
Jabloňová 3141/30a  106 00   Praha 10 773 622 222

dudenkova@ppp10.eu

SPU, ADHD, potíže ve škole, ve vztazích  apod.
Klinická psycholožka pro děti, dospívající a jejich rodiny,
Mgr. Ludmila Filipová
Poliklinika Malešice Plaňanská 1, Praha 10 608 079 028

https://enfant.webnode.cz/o-me/

lida.filipova@gmail.com

Klinická psychologie a psychoterapie
Gaudia – psychoterapeutické centrum Korunní 111, 130 00 Praha 3 242 487 327 www.gaudia.cz info@gaudia.cz Psychoterapie, psychiatr
Krizové centrum RIAPS Chelčického 39, 130 00 Praha 3 222 586 768  222 582 151   https://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora Krizové centrum pro dospělé, NON STOP
Linka bezpečí   116 111 www.linkabezpeci.cz pomoc@linkabezpeci.cz chat.linkabezpeci.cz NON STOP telefonická pomoc dětem a dospívajícím. Volání je ZDARMA
Rodičovská linka   606 021 021 www.rodicovskalinka.cz  
Pomoc online.cz - pomoc s internetem     https://pomoconline.saferinternet.cz/ On-line linka bezpečí, internetová kriminalita, šikana a kyberšikana atd.
Centrum sociálních služeb Chelčického 39
 130 00 Praha 3
222 581 290 www.csspraha.cz Pomoc lidem v tíživé životní nebo sociální situaci
Středisko výchovné péče Klíčov Čakovícká 783/51
190 00 Praha 9
286 580 711  773 212 820  286 887 075 776 212 928  251 614 735  774 212 820 https://www.klicov.cz/vitejte-na-klicove/kompletni-kontakty-vychovneho-ustavu-klicov-2/ Poradenství a terapie dětem, dospívajícícm a jejich rodinám - ambulantní, celodenní a internátní forma
ANABELL Baranova 33
130 00 Praha 3
775 904 778 www.anabell.cz praha@anabell.cz Poruchy příjmu potravy
SANANIM Na Skalce 819/1
150 00  Praha 5
283 872 258 www.sananim.cz kacko@sananim.cz Pomoc drogově závislým a jejich blízkým
Prevcentrum Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
233 355 459 ambulance@prevcentrum.cz Ambulantní služby pro lidi ohrožené užíváním návykových látek; nízkoprahový klub
DROP IN Karolíny Světlé 18
110 00 Praha 1
222 221 431  222 221 124   www.dropin.cz Rychlý kontakt pro uživatele návykových látek; NON STOP poradenská linka
DROP IN Centrum pro rodinu Litevská 8 Přípotoční 3
100 00 Praha 10
272 111 704  272 111 724  603 291 593 cpr@dropin.cz Poradenství pro uživatele návykových látek a jejich rodiny
Česká společnost AIDS pomoc Malého 282/3
186 00 Praha 8
800 800 980  224 814 284 www.aids-pomoc.cz  info@aids-pomoc.cz Linka AIDS pomoci NON STOP; Dům světla
Bílý kruh bezpečí U Trojice 2
150 00 Praha 5
251 511 313 www.bkb.cz   bkb.praha@bkb.cz Bezplatná pomoc obětem a svědkům násilných a trestných činů
DONA linka   116 006 .donalinka.cz Telefonická pomoc obětem
Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Šromova 861
Praha 14 – Černý Most
281 912 144 www.csspraha.cz/poradna-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy - na webu adresář poraden Rodinné, partnerské a vztahové poradenství
Triangl – centrum pro rodinu Chelčického 842/39
130 00Praha 3
281863620,
731056720
www.centrumtriangl.cz  www.csspraha.cz/triangl  triangl@csspraha.cz Psychologická, terapeutická a poradenská péče pro rodinu, jedince i páry

 

Aktuality

05.06.2020 07:29
úřední hodiny do 13:30.   Děkujeme za pochopení
03.06.2020 17:47
Vážení rodiče a uchazeči,   Na základě zveřejněného rozhodnutí byli uchazeči o vzdělání v učebních oborech přijati ke studiu na naší škole. Pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace: 1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba...
29.05.2020 10:47
pro přijaté uchazeče a jejich zákonného zástupce bude probíhat v jídelně SOU gastronomie: 22. června 2020 v 16:00  obor Cukrář, v 17:00 obor Gastronomie, 23. června 2020 v 16:00 hod obor Kuchař-číšník (kombinovaný), v 17:00 hod obor Kuchař, Číšník. Týká se přijatých uchazečů i pro SPV Hotelu...
27.05.2020 18:23
Žáci třídy P1A, P1B a P2A, P2B, kteří zaplatli 65,- Kč za představení Frankenstein si mohou vyzvednout peníze během června od pondělí do pátku  od 8:00 do 15:00, v pátek do 14:00 hod.  u paní Preclíkové (správa majetku – hlavní budova, přízemí, dveře č. 3).  
27.05.2020 11:24
na 3leté učební obory je možné osobně vyzvednout ve čtvrtek 28. května 2020 9:00 - 14:00 nebo od 1. června 2020 během úředních hodin. Rozhodnutí o nepřijetí na 3leté učební obory budou odeslána Českou poštou 27. května 2020.
26.05.2020 17:07
Vzhledem k tomu, že je prvořadé zajistit organizačně a personálně maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky, neplánuje naše škola od 8. června konzultace ani třídnické hodiny s osobní přítomností žáků ve škole.
23.05.2020 19:31
Žádáme žáky, kteří budou vykonávat zkoušku a patří podle kritérií vypsaných na Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění mezi osoby s rizikovými faktory, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem třídnímu učiteli a v kopii zaslali e-mail na sekretariat@souukrbu.cz...
22.05.2020 18:46
Veškeré informace k závěrečným zkouškám najdete v záložce Žáci a rodiče - Závěrečné zkoušky www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/zaverecne-zkousky
20.05.2020 12:39
Veškeré informace k maturitám najdete v záložce Žáci a rodiče - Maturitní zkoušky www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/maturitni-zkousky    
27.04.2020 13:56
Vážení rodiče, vážení žáci, jak dobře víte, v důsledku krizového opatření vlády probíhá aktuální výuka prostřednictvím komunikace na dálku. Naše škola komunikuje několika různými způsoby, a to e-mailem, prostřednictví aplikací Microsoft Teams, Microsoft Classroom, Skype, systému Bakaláři a...
1 | 2 | 3 >>