Ředitelka školy vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 
 
Vážení uchazeči,
 
rádi bychom Vám usnadnili přihlášení na naši školu.
Připravenou přihlášku, kterou si můžete stáhnout a vyplnit zde,  lze podávat osobně do sekretariátu školy každý všední den od 8:00 do 16:00 případně poštou nejpozději do 1. března 2021 (včetně). Letošní školní rok není úplně typický, oproti jiným letům došlo i ke změně přijímacího řízení. Uchazeči o tříletý obor přijímací zkoušku nekonají a pro uchazeče maturitních oborů se vše bude odvíjet od počtu přihlášek, které obdržíme. Pokud jich bude nejvýše 60 (to je naše kapacita 1. ročníků), písemné zkoušky Vás nečekají. Jakmile by zájem o studium převýšil naše kapacity, musíme písemné testy konat. Abychom Vám co nejvíce ulehčili přípravu, poskytujeme odkaz na cvičné testy https://prijimacky.cermat.cz . O tom, zda se budou testy konat (školní přijímací zkouška - test z Českého jazyka), Vás budeme informovat nejpozději 8. března 2021. Zpráva Vám přijde na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Před samotnými zkouškami budete mít ještě trochu času, konají se totiž 10. a 11. května 2021 viz informace přijímací zkoušky.
Pořadí vytvoříme na základě Vašich známek na vysvědčení z 1. pololetí 8. a 9. třídy, pro nástavbové studium je rozhodující průměr z 1. pololetí 3. ročníku. Pokud budte konat přijímací zkoušku, bude se výsledek zkoušky podílet na pořadí ze 60%.
 
Máte-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacího řízení, neváhejte se zeptat. Telefonní číslo je 778 713 385.
 
Určitě dobře uděláte, pokud se podíváte na virtuální prohlídku školy a školní Facebook. Pokud to vládní opatření umožní, rádi se s Vámi uvidíme na Dnech otevřených dveří, které zveřejníme na webových stránkách školy.

Výsledky přijímacího řízení pro obory Kuchař - číšník; Cukrář

budou zveřejněny 19. května 2021 po 8:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 18. května 2021 od 8 do 12 hodin. Vydávání rozhodnutí - dne 19. května 2021 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a zároveň odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení pro obory Gastronomie PLUS a Podnikání

budou zveřejněny 19. května 2021 po 8:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 18. května 2021 od 8 do 12 hodin. Rozhodnutí se bude vydávat od 19. května 2021 v úředních hodinách v sekretariátu školy, nebo dle domluvy.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

 

 

Aktuality

16.04.2021 12:53
v přijíamcím řízení se nekonají 19. dubna 2021, ale až 12. května 2021v 10.00. Děkujeme za pochopení
15.04.2021 13:37
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
09.04.2021 16:00
se budou konat podle plánu 14. 4. 2021 od 17:30 on-line formou přes žákovské účty aplikace Teams.
16.03.2021 16:22
Přijímací zkoušky formou testu z českého jazyka se budou konat. Aktuální upravené termíny  jsou 10. a 11. května 2021 (úprava na základě Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám ze dne 15. 3. 2021)
05.03.2021 09:52
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ. Přijetí ke studiu bude posuzováno na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu  Více zde: https://www.souukrbu.cz/uchazeci-o-studium/kriteria-pro-prijeti/   Mgr. Kateřina Mrvová ředitelka školy
02.03.2021 14:10
  Žádáme veřejnost, aby omezila osobní formu návštěvy a využívala výhradně vzdálené prostředky komunikace (email, datová schránky, telefon - mobily zveřejněny v kontaktech).   Úřední den: úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 (nebo po předchozí domluvě). V prostorách školy platí...
13.02.2021 20:38
Na základě informací MŠMT ČR bude od 15. února i nadále pokračovat distanční výuka všech tříd v teorii i v odborném výcviku. 
03.02.2021 08:38
informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na maturitní zkoušky. Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních...
29.01.2021 12:03
  Dne 28. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 – MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz) Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve...
28.01.2021 17:27
ve školním roce 2020/2021 najdete na odkazu MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz)
1 | 2 >>