Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 
 
Vážení uchazeči,
 
rádi bychom Vám usnadnili přihlášení na naši školu.
Připravenou přihlášku, kterou si můžete stáhnout a vyplnit zde,  lze podávat osobně do sekretariátu školy každý den od 8:00 do 16:00 případně poštou nejpozději do 1. března 2021 (včetně). Letošní školní rok není úplně typický, oproti jiným letům došlo i ke změně přijímacího řízení. Uchazeči o tříletý obor přijímací zkoušku nekonají a pro uchazeče maturitních oborů se vše bude odvíjet od počtu přihlášek, které obdržíme. Pokud jich bude nejvýše 60 (to je naše kapacita 1. ročníků), písemné zkoušky Vás nečekají. Jakmile by zájem o studium převýšil naše kapacity, musíme písemné testy konat. Abychom Vám co nejvíce ulehčili přípravu, poskytujeme odkaz na cvičné testy https://prijimacky.cermat.cz . O tom, zda se budou testy konat (školní přijímací zkouška - test z Českého jazyka), Vás budeme informovat nejpozději 8. března 2021. Zpráva Vám přijde na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Před samotnými zkouškami budete mít ještě trochu času, konají se totiž ve čtvrtek 15. a 16. dubna 2021.
Pořadí vytvoříme na základě Vašich známek na vysvědčení z 1. pololetí 8. a 9. třídy, pro nástavbové studium je rozhodující průměr z 1. pololetí 3. ročníku. Pokud budte konat přijímací zkoušku, bude se výsledek zkoušky podílet na pořadí ze 60%.
 
Máte-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacího řízení, neváhejte se zeptat. Telefonní číslo je 775 365 178.
 
Určitě dobře uděláte, pokud se podíváte na virtuální prohlídku školy a školní Facebook. Pokud to vládní opatření umožní, rádi se s Vámi uvidíme na Dnech otevřených dveří, které zveřejníme na webových stránkách školy.

Výsledky přijímacího řízení pro obory Kuchař - číšník; Cukrář

budou zveřejněny 22. dubna 2021 po 8:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 21. dubna 2021 od 8 do 12 hodin. Vydávání rozhodnutí - dne 22. dubna 2021 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a zároveň odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení pro obory Gastronomie PLUS a Podnikání

budou zveřejněny 28. dubna 2021 po 8:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 27. dubna 2021 od 8 do 12 hodin. Rozhodnutí se bude vydávat od 28. dubna 2021 v úředních hodinách v sekretariátu školy, nebo dle domluvy.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

 

 

Aktuality

11.01.2021 10:27
najdete v záložce Uchazeči o studium - zde
22.12.2020 10:21
Žádáme veřejnost, aby omezila osobní formu návštěvy a využívala výhradně vzdálené prostředky komunikace (e-mail, telefon - mobily zveřejněny v kontaktech, datová schránka a podobně). Úřední den: úterý, středa (středa platí od 20. ledna) a čtvrtek od 8:00 do 14:30.   Školní výuka po...
30.11.2020 08:19
v prosinci 2020 nebyl vyhlášen.  
18.11.2020 13:27
Praha, 16. listopadu 2020 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy,“ řekl ministr školství na...
22.09.2020 15:27
SOU gastronomie používá pro dálkovou komunikaci tyto základní nástroje: Program BAKALÁŘI – pro sledování informací týkajících se vzdělávání lze použít mobilní aplikaci BAKALÁŘ – aktuální verze má modrou IKONU, lze ji stáhnout do mobilního telefonu webovou aplikaci – je z ní přístup...
28.08.2020 21:29
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com