Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a uchazeči,


pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:
1. k potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek do oborů GastronomiePLUS; Kuchař-číšník a Cukrář můžete odevzdávat do 2. června 2021.

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 v úředních hodinách (dne 19.5.2021 od 8:00 do 18:00 hodin), nebo jej zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, 108 00 Praha 10.

2. Přijatí uchazeči na obor Podnikání svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí prohlášením, které si vyzvednout u sekretářky, je možnost zalsat emailem.

3. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou 20. 5. 2021.

4. Informace k zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2021/2022 obdržíte na informační schůzce, která se uskuteční

   23. června 2021 v 16:30  obor Gastronomie, v 17:30 obor Cukrář,

   24. června 2021 v 16:30 hod Kuchař a Číšník, v 17:30 hod obor Kuchař-číšník (kombinovaný)

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY UKONČENÉ maturitní zkouškou

Pořadí všech uchazečů obor GastronomiePlus

Pořadí přijatých uchazečů obor GastronomiePlus

 

Pořadí všech uchazečů obor Podnikání

Pořadí přijatých uchazečů obor Podnikání

 

Výsledky přijímacího řízení oborů s výučním listem Kuchař - číšník a Cukrář.

 

Pořadí všech uchazečů obor Kuchař

Pořadí přijatých uchazečů obor Kuchař

 

Pořadí všech uchazečů obor Číšník

Pořadí přijatých uchazečů obor Číšník

 

Pořadí všech uchazečů obor Kuchař - číšník

Pořadí přijatých uchazečů obor Kuchař - číšník

 

Pořadí všech uchazečů obor Cukrář

Pořadí přijatých uchazečů obor Cukrář

 

 

 

Aktuality

07.10.2021 13:40
Ředitelka školy vyhlašuje pro žáky na pondělí 25. a úterý 26. října 2021 ředitelské volno. Vyučování bude pokračovat od pondělí 1. listopadu 2021.  
21.09.2021 11:52
Ředitelka školy vyhlašuje Opravný termín závěrečných zkoušek. Praktiká část proběhne 7. a 8. prosince 2021.
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com