Veřejné zakázky

SOU gastronomie U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10 – Malešice, příspěvková organizace, IČ 41 19 07 26

zast. Mgr. Kateřinou Mrvovou, ředitelkou školy (dále jen „zadavatel“) vyhlašuje v souladu se zněním zákona č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) a interní směrnicí organizace výzvu k podání nabídky na službu „Zpracování podvojného účetnictví SOU gastronomie, Praha 10“

Veřejná zakázka malého rozsahu č. VŘ SOUG 01/2021

Základn í údaje o veřejné zakázce:

Účel a předmět zakázky: Zajištění zpracování podvojného účetnictví pro zadavatele v rozsahu uvedeném v této výzvě.

Plnění zakázky: zahájení dnem 01.03.2021

Uveřejnění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace: na profilu zadavatele www.souukrbu.cz - od 16.02.2021 do 24.02.2021

Místo pro podání nabídek: SOU gastronomie – sekretariát 1. p., U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10

Kontaktní osoba pro podávání informací: Vlastimila Arnošová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku,tel. 274 019 104, 778 713 384, e-mail: arnosovav@souukrbu.cz

celé znění zakázky zde

 

Aktuality

16.04.2021 12:53
v přijíamcím řízení se nekonají 19. dubna 2021, ale až 12. května 2021v 10.00. Děkujeme za pochopení
15.04.2021 13:37
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
09.04.2021 16:00
se budou konat podle plánu 14. 4. 2021 od 17:30 on-line formou přes žákovské účty aplikace Teams.
16.03.2021 16:22
Přijímací zkoušky formou testu z českého jazyka se budou konat. Aktuální upravené termíny  jsou 10. a 11. května 2021 (úprava na základě Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám ze dne 15. 3. 2021)
05.03.2021 09:52
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ. Přijetí ke studiu bude posuzováno na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu  Více zde: https://www.souukrbu.cz/uchazeci-o-studium/kriteria-pro-prijeti/   Mgr. Kateřina Mrvová ředitelka školy
02.03.2021 14:10
  Žádáme veřejnost, aby omezila osobní formu návštěvy a využívala výhradně vzdálené prostředky komunikace (email, datová schránky, telefon - mobily zveřejněny v kontaktech).   Úřední den: úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 (nebo po předchozí domluvě). V prostorách školy platí...
13.02.2021 20:38
Na základě informací MŠMT ČR bude od 15. února i nadále pokračovat distanční výuka všech tříd v teorii i v odborném výcviku. 
03.02.2021 08:38
informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na maturitní zkoušky. Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních...
29.01.2021 12:03
  Dne 28. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 – MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz) Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve...
28.01.2021 17:27
ve školním roce 2020/2021 najdete na odkazu MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz)
1 | 2 >>