Veřejné zakázky

SOU gastronomie U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10 – Malešice, příspěvková organizace, IČ 41 19 07 26

zast. Mgr. Kateřinou Mrvovou, ředitelkou školy (dále jen „zadavatel“) vyhlašuje v souladu se zněním zákona č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) a interní směrnicí organizace výzvu k podání nabídky na službu „Zpracování podvojného účetnictví SOU gastronomie, Praha 10“

Veřejná zakázka malého rozsahu č. VŘ SOUG 01/2021

Základn í údaje o veřejné zakázce:

Účel a předmět zakázky: Zajištění zpracování podvojného účetnictví pro zadavatele v rozsahu uvedeném v této výzvě.

Plnění zakázky: zahájení dnem 01.03.2021

Uveřejnění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace: na profilu zadavatele www.souukrbu.cz - od 16.02.2021 do 24.02.2021

Místo pro podání nabídek: SOU gastronomie – sekretariát 1. p., U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10

Kontaktní osoba pro podávání informací: Vlastimila Arnošová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku,tel. 274 019 104, 778 713 384, e-mail: arnosovav@souukrbu.cz

celé znění zakázky zde

 

Aktuality

22.11.2021 20:41
Z důvodu zhoršující se epidemické situace jsou pozastaveny plánované prezenční Dny otevřených dveří.  V lednu a únoru 2022 plánujeme možnost individuálních osobních prohlídek školy po předchozí telefonické domluvě. Sledujte prosím aktuální informace na webu školy.  Děkujeme za...
16.11.2021 14:51
Přihlašování k náhradnímu nebo opravnému termínu se koná v následujících dnech a časech u Ing. Soukupové, zástupkyně ředitelky: DEN DATUM ČAS ČTVRTEK 18. 11. 2021 9:00 - 14:00 PÁTEK 19. 11....
21.10.2021 09:54
Dle pokynu MŠMT  budou 29. listopadu 2021 žáci školy testováni na Covid 19. - testování žáků teoretického vyučování bude probíhat 1. vyučovací hodinu - testování žáků v odborném výcviku bude probíhat dle instrukcí učitele odborného výcviku - testování se týká žáků, kteří nejsou očkováni a...
21.09.2021 11:52
Ředitelka školy vyhlašuje Opravný termín závěrečných zkoušek. Praktiká část proběhne 7. a 8. prosince 2021.
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com