Maturitní zkoušky 2021 / 2022

 

Přihlašování k maturitním zkouškám - na termín JARO 2022
 
Bude probíhat ve druhé polovině listopadu 2021 - informace budou upřesněny.
 

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2022

 

Společná část

 • didaktické testy

2. - 5. května 2022

Profilová část - nástavbové studium - obor Podnikání

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka


 
 • písemná zkouška z účetnictví

17. května 2022

 • praktická zkouška

16. května 2022

 • ústní zkouška

23 . -  27. května 2022

Profilová část - obor gastronomie

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka


 
 • losování praktické zkoušky


23. února 2022

 • praktická zkouška

20. -22. dubna 2022

 • ústní zkouška

23 . -  27. května 2022

 

 

Uzavření známek za 2. pololetí: 26. dubna 2022 (12:00 hodin)

 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: do 31. března 2022

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby –  Četba k maturitě

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

2. června 2022.

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura -  ústní zkouška
 • Cizí jazyk - ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii, Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura - ústní zkouška
 • Cizí jazyk -  ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

 

Kritéria pro hodnocení maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Aktuality

07.10.2021 13:40
Ředitelka školy vyhlašuje pro žáky na pondělí 25. a úterý 26. října 2021 ředitelské volno. Vyučování bude pokračovat od pondělí 1. listopadu 2021.  
21.09.2021 11:52
Ředitelka školy vyhlašuje Opravný termín závěrečných zkoušek. Praktiká část proběhne 7. a 8. prosince 2021.
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com