Maturitní zkoušky 2020 / 2021

 
Přihlašování k maturitním zkouškám - na termín JARO 2021
 
Opakující maturanti - přihláška ke stažení zde
Přihlášku zaslat na sekretariat@souukrbu.cz do 1. 12. 2020.
POZOR - ZMĚNA: Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka je od letošního školního roku profilovou zkouškou (viz obsah maturitní zkoušky). Pokud se tedy přihlašujete k těmto zkouškám, je potřeba uvést je na druhé straně přihlášky a označit křížkem. Didaktický test (MA, ČJL, cizí jazyk) je součástí společné části, přihlášení k němu se uvádí na první straně přihlášky.
V případě nejasností se obracejte na zástupkyni ředitelky Ing. Soukupovou.
 

UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY OPAKUJÍCÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA A ANGLICKÉHO JAZYKA ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Maturanti ve školním roce 2020/2021 budou maturovat podle novelizované vyhlášky o ukončování vzdělávání maturitní zkouškou č. 177/2009 Sb. Podle této vyhlášky je povinné vykonání písemné zkoušky z českého i anglického jazyka, a to i pro ty maturanty, kteří tuto část v loňském roce nekonali.

 

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2021

 

Společná část

 • didaktické testy

2. – 15. května 2021

Profilová část - nástavbové studium

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka
21. dubna 2021

13. 4. nebo 28. 4. 2021
 • písemná zkouška z účetnictví

14. května 2021

 • praktická zkouška

13. května 2021

 • studijní volno

29. dubna 2021

a dny od 10. 5. do 12. 5., a 17. 5.
 

 • ústní zkouška

18. – 24. května 2021

Profilová část - obor gastronomie

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka
21. dubna 2021

13. 4. nebo 28. 4. 2021
 • losování praktické zkoušky


9. února 2021

 • praktická zkouška

7. a 8. dubna 2021

 • studijní volno

29. dubna 2021

a dny od 10. 5. do 17. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku

 • ústní zkouška

18. – 24. května 2021

 

 

Uzavření známek za 2. pololetí: 27. dubna 2021 (16:00 hodin)

 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: do 31. března 2021

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby –  Četba k maturitě

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

 místo a čas budou upřesněny

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura - písemná práce (minimální rozsah 250 slov, čas na zpracování 180 min.), ústní zkouška
 • Cizí jazyk - písemná práce (minimální rozsah 200 slov, čas na zpracování 120 min.), ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura - písemná práce, ústní zkouška
 • Cizí jazyk - písemná práce, ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Aktuality

11.01.2021 10:27
najdete v záložce Uchazeči o studium - zde
22.12.2020 10:21
Žádáme veřejnost, aby omezila osobní formu návštěvy a využívala výhradně vzdálené prostředky komunikace (e-mail, telefon - mobily zveřejněny v kontaktech, datová schránka a podobně). Úřední den: úterý, středa (středa platí od 20. ledna) a čtvrtek od 8:00 do 14:30.   Školní výuka po...
30.11.2020 08:19
v prosinci 2020 nebyl vyhlášen.  
18.11.2020 13:27
Praha, 16. listopadu 2020 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy,“ řekl ministr školství na...
22.09.2020 15:27
SOU gastronomie používá pro dálkovou komunikaci tyto základní nástroje: Program BAKALÁŘI – pro sledování informací týkajících se vzdělávání lze použít mobilní aplikaci BAKALÁŘ – aktuální verze má modrou IKONU, lze ji stáhnout do mobilního telefonu webovou aplikaci – je z ní přístup...
28.08.2020 21:29
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com