Maturitní zkoušky 2019 / 2020

MATURITY PODZIM 2020

Ústní maturitní zkoušky PODZIM 2020

Zkoušky se konají 16. 9. 2020 v pavilónu D.

Obor Gastronomie:

Teoretická zkouška z odborných předmětů od 8:00 hodin

Český jazyk a literatura od 8:30 hodin

Anglický jazyk od 12:00 hodin

 

Obor Podnikání:

Český jazyk a literatura od 13:00 hodin 

 

Profilové části maturitní zkoušky –  PODZIM 2020

Předmět: Teoretická zkouška z odborných předmětů – ústní forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/01 Gastronomie

Termín konání: 16. 9. 2020 v 8:00 hodin

Žák si losuje jedno téma. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, zkouška nejdéle 15 minut. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

 

Předmět: Účetnictví (písemná zkouška)

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Termín konání: 9. 9. 2020 Zahájení zkoušky: 8:00 hodin Učebna: E1

Délka konání písemné zkoušky: nejdéle 240 minut 

Povolené pomůcky: psací potřeby, pravítko, kapesní kalkulačka

Téma: žák si téma volí ze dvou – čas na volbu je 10 minut. Pokud si do zahájení písemné zkoušky žák téma nezvolí, vylosuje si jedno ze stanovené nabídky témat.

Žák může při písemné práci opustit učebnu za účelem návštěvy toalety.  Před odchodem z učebny předá svoji složku dozorujícímu učiteli.  Po návratu mu bude předána zpět.

Žák může během písemné práce svačit a pít nápoje.  Žák má odloženy osobní věci na vyhrazeném místě (svrchní oděvy, tašky apod.) Veškeré elektronické komunikátory a zařízení jsou při zkoušce zakázány. Hodinky nejsou povoleny. Žák si veškeré tyto prostředky do tašky a vypne je.  Žák se při písemné maturitní zkoušce prokazuje dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

 

Předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Termín konání: 10. 9. 2020 Zahájení zkoušky: 8:00 hodin Učebna: D5, D4

Po vylosování tématu žák pracuje na přiděleném místě. Vyhledává potřebné informace, připravuje podklady pro konečné zpracování. Využívá internet, a podklady pro ekonomické výpočty.

Čas stanovený pro samostatnou práci je 5 hodin. 

Po dobu zkoušky nesmí opustit pavilón D  - 1. patro. Podle potřeby může odejít na WC nebo na přestávku do učebny D4, kam si ráno odloží své osobní věci, svačinu apod. V učebně bude zajištěn dozor.

Při odchodu z učebny, kde mu bylo přiděleno místo na zpracování, nic z učebny neodnáší. Odchody budou dozorem evidovány.

S případnými dotazy se může obrátit na dozor konajícího učitele.

Komunikace mezi žáky během práce není dovolena.

Používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení je v průběhu celé zkoušky včetně přestávek zakázáno.

Rozsah práce není stanoven, musí být zpracovány všechny zadané úkoly.

Může vkládat grafické prvky, obrázky, přílohy dle zadání.

Po ukončení práce zajistí dozor v učebně její vytištění. 

Hodnocení: Provedou vyučující Učební praxe a předmětu Podnikání v gastronomii.

Hodnotí se: dodržení zadaného tématu, úroveň řešení, průběh práce, formální úroveň práce. 

 
 
 
 
 
Pozvánky k didaktickým testům
Dne 18. 8. 2020 byly odeslány maturantům pozvánky k didaktickým testům. Pokud někdo pozvánku neobdržel, je potřeba kontakovat zástupkyni ředitelky Ing. Soukupovou.
 
Odkaz na Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky.
 

https://www.cermat.cz/files/files/Aktuality/JZS_podzim-2020_prilohy_1-7.pdf

MATURITY PODZIM 2020 – PŘIHLAŠOVÁNÍ

Informace pro zájemce, kteří se chtějí přihlásit na podzimní termín maturitních zkoušek:
1. Napsat e-mail na sekretariat@souukrbu.cz – uvést jméno, příjmení, školní rok, ve kterém bylo ukončeno studium, třídu do 25. července 2020.


2. Dále bude vše řešeno elektronicky – každý bude kontaktován zástupkyní ředitelky Ing. Soukupovou.

 

3.. Seznam četby k maturitní zkoušce pro zkušební období "Podzim 2020" odevzdají maturanti přihlášení k ústní zkoušce z jazyka českého a literatury do 25. července 2020.

Odevzdání seznamu literatury

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby - Četba k maturitě

Očíslovaný seznam literárních děl – zde.
Formulář pro vyplnění a odevzdání k dispozici zde

 

Příloha - Čestné prohlášení pro vstup do školy ke stažení


 

Žádáme opakující maturanty, aby se přihlásili do VÝSLEDKOVÉHO PORTÁLU ŽÁKA na webu Cermatu.
K přihlášení jsou potřeba údaje z VÝPISU Z PŘIHLÁŠKY ŽÁKA.

https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2020

 
 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: do 31. března 2020

Uzavření známek za 2. pololetí: 7. května 2020 (16:00 hodin)

Pedagogická rada: 26. května 2020 (7:30 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 1. - 2. června 2020

 

Společná část maturitní zkoušky

 
 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

9. června 2020             obor Podnikání 8:00 Účetnictví

Praktická část:

4. a 5. června 2020      obor Gastronomie i obor Podnikání        

Ústní část:

17. - 23. června 2020    dle harmonogramu

 

Informace k maturitním zkouškám

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

 místo a čas budou upřesněny

Odevzdání seznamu literatury

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby – viz Okruhy k maturitě.
Formulář k dispozici zde.

Očíslovaný seznam literárních děl – zde.

 

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Aktuality

23.09.2020 11:09
  Na základě doporučení ministra zdravotnictví vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů volný den pro žáky školy na 25.9.2020. Ve vnitřních prostorách školy v uvedený den proběhne plošná desinfekce. Školní jídelna nebude...
22.09.2020 15:27
SOU gastronomie používá pro dálkovou komunikaci tyto základní nástroje: Program BAKALÁŘI – pro sledování informací týkajících se vzdělávání lze použít mobilní aplikaci BAKALÁŘ – aktuální verze má modrou IKONU, lze ji stáhnout do mobilního telefonu webovou aplikaci – je z ní přístup...
16.09.2020 14:21
Středa 23. 9. 2020 – lichý týden Středa 30. 9. 2020 – sudý týden 8:20 P1B + Kn   8:30 C1A + Šd   8:40 C2A +...
03.09.2020 13:18
Informace k profilovým a ústním Maturitním zkouškám najdete zde
28.08.2020 21:29
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com