Maturitní zkoušky 2018/2019

Maturitní zkoušky – PODZIM 2019

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2019

Středa 18. září 2019

Začátek přípravy na zkoušku

Předmět

G4A

P2A

P2B

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů

7:45

7:45

11:00

Teoretická zkouška z odborných předmětů

8:45

---

---

Anglický jazyk

10:00

12:20

10:00

Český jazyk a literatura

12:20

8:40

8:00

 

Zkoušky se konají v učebnách: P2A – A1, P2B – A3, přípravná místnost pro obě třídy A2
                                                       G4A – A4, přípravná místnost A5

 

Profilová část maturitní zkoušky

 

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

 

Školní rok: 2018/2019

Termín: PODZIM 2019

 

Účetnictví (písemná zkouška)
Termín konání: 11. 9. 2019

Učebna: E1

Zahájení zkoušky: 8:00 hodin

Délka konání písemné zkoušky: nejdéle 240 minut

Povolené pomůcky: psací potřeby, pravítko, kapesní kalkulačka

Téma: žák si téma volí ze dvou. Pokud si do zahájení písemné zkoušky žák téma
           nezvolí, vylosuje si jedno ze stanovené nabídky témat.

 

 

Praktická zkouška z odborných předmětů

Termín konání: 12. 9. 2019

Učebna: D5

Zahájení: 8:00 hodin

Délka konání zkoušky: nejdéle 300 minut (žáci s SPU + 25 % času)
Téma: žák si téma losuje ze tří

 

Pozvánky k písemným zkouškám a didaktickým testům společné části mat. zkoušky

Dne 16. 8. 2019 byly přihlášeným maturantům odeslány e-mailem pozvánky k písemným zkouškám a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky na termín PODZIM 2019.

Pokud někomu pozvánka nedošla, obraťte se neprodleně e-mailem na zástupkyni ředitelky Ing. Soukupovou.

UPOZORNĚNÍ! Pozvánky se netýkají ústních zkoušek, praktických zkoušek a zkoušky z účetnictví! Na tyto části se pozvánky nezasílají – upřesněný harmonogram konání těchto zkoušek bude zveřejněn na webu školy v prvním týdnu v září.

 

Přihlášení do výsledkového portálu žáka – maturity PODZIM 2019

Žádáme maturanty, aby se do úterý 27. 8. 2019 přihlásili do Výsledkového portálu žáka na www.cermat.cz.

 

Kontrola pomůcek na pís. zkoušky a didaktic. testy společné části maturitní zkoušky – PODZIM 2019

Pondělí 26. 8. 2019

10:30

Úterý 27. 8. 2019

15:00

Středa 28. 8. 2019

14:00

Čtvrtek 29. 8. 2019

13:00

Kontrola bude probíhat ve sborovně školy. Maturant si přinese obálku odpovídající velikosti pomůcky. Předání do spádové školy (průmyslovka Třebešín) zajistíme hromadně.
Mimo uvedené dny a hodiny není kontrola možná z důvodu konání doplňovacích a opravných zkoušek a školení učitelů!

 

Termíny zkoušek:

 

Druh zkoušky

Termín

Místo konání

Didaktické testy – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Písemné práce – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Teoretická zkouška z odborných předmětů – Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů - Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů – Podnikání

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Písemná zkouška z účetnictví - Podnikání

11. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Praktická zkouška z odborných předmětů – Podnikání

12. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Harmonogram ústních maturitních zkoušek jaro 2020

 
Přihlášky k maturitě se podávají: do 2.12.2019

Losování zadání k praktické maturitní zkoušce - obor gastronomie: 11. února 2020

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: do 31. března 2020

Uzavření známek za 2. pololetí: 27. dubna 2020 (16:00 hodin)

Pedagogická rada: 29. dubna 2020 (7:30 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 30. dubna 2020

Studijní volno – obor Gastronomie:

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku

Studijní volno – obor Podnikání:

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku

 

Společná část maturitní zkoušky

2. – 15. května 2020 - termíny budou upřesněny

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

15. května 2020             obor Podnikání 8:00 Účetnictví

Praktická část:

1. – 3. dubna 2020         obor Gastronomie      dle harmonogramu 

14. května 2020             obor Podnikání          8:00

Ústní část:

18. - 22. května 2020    dle harmonogramu

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

28. května 2020 – místo a čas budou upřesněny

Odevzdání seznamu literatury

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby – viz Okruhy k maturitě.
Formulář k dispozici zde.

Očíslovaný seznam literárních děl – zde.

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Aktuality

07.12.2019 12:38
VÝPISY Z PŘIHLÁŠEK předává Ing. Marta Soukupová VÝHRADNĚ v uvedených dnech a časech. Den Datum Čas Středa 11. 12. 2019 13:00 – 16:00 Čtvrtek 12. 12. 2019 15:00 –...
04.12.2019 13:23
s ukázkami prací našich žáků - sobota 7. prosince 2019 od  10:00 - 15:00 hodin. Těšíme se na Vás
20.11.2019 14:29
Rádi Vám přivítáme na druhém Dnu otevřených dveří, který je spojený s odbornou soutěži oboru číšník  
13.11.2019 18:47
Současní žáci školy se přihlašují prostřednictvím třídních učitelů. Ostatní se mohou přihlásit u Ing. Marty Soukupové, zástupkyně ředitelky, VÝHRADNĚ v níže uvedených dnech a časech. Formulář přihlášky obdrží uchazeči na místě. Přihlásit se ke zkoušce je možné i prostřednictvím osoby, která se...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
04.01.2019 17:45
učitele odborného výcviku pro obor KUCHAŘ a pro obor CUKRÁŘ.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com