Organizace školního roku 2019/2020

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní   

29. října a  30. října 2019

následovat bude ředitelské volno ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu 2019 -  plánované rekonstrukce a opravy školy.

 

 • vánoční
   
Budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne od 6. ledna 2020 – sudý týden.
 • pololetní

pátek 31. ledna 2020
 • jarní

24. - 28. února 2020

 • velikonoční

čtvrtek 9. dubna 2020

 • hlavní (letní)

od 1. července 2020 do 31. srpna 2020

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019 -  plánované rekonstrukce a opravy školy.

Třídní schůzky

5. září 2019 v 17:00
pro 1. ročníky
13. listopadu 2019
15. dubna 2020

 

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

11. listopadu 2019

 • I. pololetí

23. ledna 2020

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

8. dubna 2020

 • II. pololetí
23. června 2020

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
13. listopadu 2019
 • I. pololetí
27. ledna 2020
 • III. čtvrtletí
15. dubna 2020
 • končící maturitní obory
29. dubna 2020
 • končící tříleté obory
27.  května 2020
 • II. pololetí postupující třídy
25. června 2020

Reprezentační ples

27. března 2020

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář
 22. dubna 2020
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

                                                                                       přijímací zkoušky pro obory Gastronomie a Podnikání

nejdříve 29. dubna 2020
v pracovních dnech v období  12. – 28. 4. 2020

 

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

Společná část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná


2. – 15. května 2020
 • didaktické testy

2. – 15. května 2020

Nástavbové studium

 • písemná zkouška z účetnictví

15. května 2020
 • praktická zkouška

 14. května 2020
 • studijní volno

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku
 
 • ústní zkouška

18. – 22. května 2020

Obor gastronomie

 • losování praktické zkoušky

11. února 2020
 • praktická zkouška

1. - 3. dubna 2020
 • studijní volno

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku
 
 • ústní zkouška

18. – 22. května 2020

Podzimní zkušební období školního roku 2017/2018

Společná část

 • písemná zkouška
2. – 10. září 2019
 • didaktické testy
2. – 10. září 2019
 • ústní zkoušky
18. - 20. září 2019

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

12. září 2019 - pouze obor podnikání
 • účetnictví

11. září 2019
 • ústní zkoušky

18. - 20. září 2019

Podzimní zkušební období školního roku 2019/2020 v září 2020 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Řádný termín

 • losování témat Samostatné odborné práce
11. března 2020
 • písemné
1. června 2020
 • praktické
2. – 9. června 2020
 • ústní
16. a 17. června 2020
 

Opravné závěrečné zkoušky 

 • písemná část
6. září 2019

 
 • praktická část
19. a 10.  září 2019

 
 • ústní část
17. září 2019


 

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2018/2019


27. srpna  - 30. srpna 2019

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2019/2020


26. srpna - 31. srpna 2020

 

Aktuality

05.08.2020 09:51
pro první ročníky proběhnou 3. září od 17:00 hodin.
14.07.2020 20:08
pondělí - čtvrtek od 8:30 do 14:00 hodin.
02.07.2020 07:53
Doplňovací zkoušky se konají od 26. do 28. srpna 2020. Žáci obdrželi písemné oznámení s termíny spolu s vysvědčením dne 30. června 2020.  
02.07.2020 07:52
Informace pro zájemce, kteří se chtějí přihlásit na podzimní termín maturitních zkoušek: 1. Napsat mail na sekretariat@souukrbu.cz – uvést jméno, příjmení, školní rok, ve kterém bylo ukončeno studium, třídu do 25. července 2020. 2. Dále bude vše řešeno elektronicky – každý bude kontaktován...
01.07.2020 12:13
si předem dojednejte telefonicky na čísle: 778 713 385.   Děkujeme
30.06.2020 08:27
Vážení rodiče a uchazeči, Pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace: 1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru  je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek (obor gastronomie) můžete odevzdávat nejpozději do 8. července 2020. 2....
29.06.2020 13:17
POSTUPUJÍCÍ ŽÁCI Pro brigády plánované na dobu letních prázdnin si vyřiďte potvrzení o studiu pokud možno do 30. června 2020.     NOVĚ PŘIJATÍ ŽÁCI OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 Potvrzení o studiu se bude žákům vydávat od 1. září 2020.     Před nástupem do školy nelze nic...
29.06.2020 11:19
Školní rok 2020/2021 začíná 1. září 2020 a končí 30. června 2021.   1. září 2020 - úterý               8:00 h.             1. ročníky oboru Cukrář a Číšník (jídelna) -...
29.06.2020 08:25
Pořadí všech uchazečů obor Gastronomie Pořadí přijatých uchazečů obor Gastronomie  
24.06.2020 08:42
Při vstupu do školy musí žáci odevzdat vyplněné a nezletilí také od zákonných zástupců podepsané čestné prohlášení, které je ke stažení na odkazu níže.  Čestné prohlášení pro vstup do školy ke stažení Příloha - Čestné prohlášení pro vstup do školy ke stažení Více zde:...
1 | 2 >>