Organizace školního roku 2020/2021

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní   

29. října a  30. října 2020

 

 

 • vánoční
   
Budou zahájeny ve středu  23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne od 4. ledna 2021.
 • pololetní

pátek 29. ledna 2021
 • jarní

1. - 7. března 2021

 • velikonoční

čtvrtek 1. dubna 2021

 • hlavní (letní)

od 1. července 2021 do 31. srpna 2021

Školní rok 2021/2022 bude zahájen v úterý 1. září 2021.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) - -

Třídní schůzky

17. září 2020 v 18:00 distanční formou
pro 1. ročníky
18. listopadu 2020
14. dubna 2021

 

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

13. listopadu 2020

 • I. pololetí

22. ledna 2021

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

12. dubna 2021

 • II. pololetí
22. června 2021

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
18. listopadu 2020
 • I. pololetí
26. ledna 2021
 • III. čtvrtletí
14. dubna 2021
 • končící maturitní obory
29. dubna 2021
 • končící tříleté obory
27.  května 2021
 • II. pololetí postupující třídy
24. června 2020

Reprezentační ples

19. února 2021

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář
 22. dubna 2021
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

                                                                                       přijímací zkoušky pro obory Gastronomie a Podnikání

nejdříve 29. dubna 2021
v pracovních dnech v období  12. – 28. 4. 2021

 

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

Společná část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná cizího jazyka

21. dubna 2021
13. 4. nebo 28. dubna 2021
 • didaktické testy

2. – 15. května 2021

Nástavbové studium - Profilová část

 • písemná zkouška z účetnictví

14. května 2021
 • praktická zkouška

 13. května 2021
 • studijní volno

29. dubna 2021 a dny od 10. do 12. května, a 17. května 2021
 
 • ústní zkouška

18. – 24. května 2021

Obor gastronomie - Profilová část

 • losování praktické zkoušky

9. února 2021
 • praktická zkouška

7. - 8. dubna 2021
 • studijní volno

29. dubna 2021 a dny od 10. května do 15. května, ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku
 
 • ústní zkouška

18. – 24. května 2021

Podzimní zkušební období školního roku 2019/2020

Společná část

 • písemná zkouška
1. – 10. září 2020
 • didaktické testy
1. – 10. září 2020
 • ústní zkoušky
15. - 18. září 2020

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

10. září 220 - pouze obor podnikání
 • účetnictví

9. září 2020
 • ústní zkoušky

15. - 18. září 2020

Podzimní zkušební období školního roku 2019/2020 v září 2020 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Řádný termín

 • losování témat Samostatné odborné práce
10. března 2021
 • písemné
1. června 2021
 • praktické
2. – 9. června 2021
 • ústní
17. a 18. června 2021
 

Opravné závěrečné zkoušky 

 • písemná část
4. září 2020

 
 • praktická část
7. a 8.  září 2020

 
 • ústní část
15. září 2020


 

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2019/2020


26. srpna  - 31. srpna 2020

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2020/2021


26. srpna - 31. srpna 2021

 

Aktuality

18.11.2020 13:27
Praha, 16. listopadu 2020 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy,“ řekl ministr školství na...
15.10.2020 15:43
V důsledku vládního krizového opatření upravuje Střední odborné učiliště gastronomie od 12. října 2020 úřední hodiny pro veřejnost a to: úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin nebo dle telefonické dohody. SOU gastronomie opět žádá veřejnost, aby k řešení svých požadavků omezila osobní formu...
09.10.2020 13:26
Vážení rodiče, milý žáci, jsem tu pro vás i v období distančního vzdělávání. Můžete mě kontaktovat denně na telefonu 778 713 386 a emailu cechoval@souukrbu.cz. Můžeme si domluvit telefonickou konzultaci nebo video konzultaci přes Microsoft Teams. Lucie Čechová, Vaše školní psycholožka Pro...
22.09.2020 15:27
SOU gastronomie používá pro dálkovou komunikaci tyto základní nástroje: Program BAKALÁŘI – pro sledování informací týkajících se vzdělávání lze použít mobilní aplikaci BAKALÁŘ – aktuální verze má modrou IKONU, lze ji stáhnout do mobilního telefonu webovou aplikaci – je z ní přístup...
03.09.2020 13:18
Informace k profilovým a ústním Maturitním zkouškám najdete zde
28.08.2020 21:29
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com