Organizace školního roku 2020/2021

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní   

29. října a  30. října 2020

 

 

 • vánoční
   
Budou zahájeny ve středu  23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne od 4. ledna 2021.
 • pololetní

pátek 29. ledna 2021
 • jarní

1. - 7. března 2021

 • velikonoční

čtvrtek 1. dubna 2021

 • hlavní (letní)

od 1. července 2021 do 31. srpna 2021

Školní rok 2021/2022 bude zahájen v úterý 1. září 2021.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) - -

Třídní schůzky

17. září 2020 v 18:00 distanční formou
pro 1. ročníky
18. listopadu 2020
14. dubna 2021

 

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

13. listopadu 2020

 • I. pololetí

22. ledna 2021

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

12. dubna 2021

 • II. pololetí
22. června 2021

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
18. listopadu 2020
 • I. pololetí
26. ledna 2021
 • III. čtvrtletí
14. dubna 2021
 • končící maturitní obory
29. dubna 2021
 • končící tříleté obory
27.  května 2021
 • II. pololetí postupující třídy
24. června 2020

Reprezentační ples

z důvodu protiepidemických opatření se ples školy konat nebude

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář
 22. dubna 2021
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

                                                                                       přijímací zkoušky pro obory Gastronomie a Podnikání

nejdříve 29. dubna 2021
v pracovních dnech v období  12. – 28. 4. 2021

 

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

Maturitní zkoušky - aktuální upravené termíny - termín jato 2021 (úprava na základě Opatření obecné povahy k maturitám ze dne 15. 3. 2021)

 
termíny níže uvedené neplatí

Společná část

 • didaktické testy

2. – 15. května 2021

Nástavbové studium - Profilová část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná cizího jazyka

na základě Opatření obecné povahy         
Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021
se tyto zkoušky nekonají
 • písemná zkouška z účetnictví

14. května 2021
 • praktická zkouška

 13. května 2021
 • studijní volno

29. dubna 2021 a dny od 10. do 12. května, a 17. května 2021
 
 • ústní zkouška

18. – 24. května 2021

Obor gastronomie - Profilová část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná cizího jazyka

na základě Opatření obecné povahy         
Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021
se tyto zkoušky nekonají
 • losování praktické zkoušky

po umožnění osobní přítomnosti žáků ve škole
 • praktická zkouška

7. - 8. dubna 2021
 • studijní volno

29. dubna 2021 a dny od 10. května do 15. května, ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku
 
 • ústní zkouška

18. – 24. května 2021

Podzimní zkušební období školního roku 2019/2020

Společná část

 • didaktické testy
1. – 10. září 2020

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 • písemná zkouška
na základě Opatření obecné povahy         
Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021
se tyto zkoušky nekonají 
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

10. září 220 - pouze obor podnikání
 • účetnictví

9. září 2020
 • ústní zkoušky

15. - 18. září 2020

Podzimní zkušební období školního roku 2019/2020 v září 2020 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky - aktuální upravené termíny - Jaro 2021 (úprava na základě Opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám ze dne 15. 3. 2021)

 
níže udené termíny neplatí

Řádný termín

 • losování témat Samostatné odborné práce
Téma SOP si tento rok žáci vybírají, výběr bude proveden po umožnění osobní přítomnosti žáků ve škole
 • písemné
1. června 2021
 • praktické
2. – 9. června 2021
 • ústní
na základě Opatření obecné povahy
Č. j.: MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. 1. 2021
se zkoušky nekonají
 
 

Opravné závěrečné zkoušky 

 • písemná část
4. září 2020

 
 • praktická část
7. a 8.  září 2020

 
 • ústní část
na základě Opatření obecné povahy 
Č. j.: MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. 1. 2021
se zkoušky nekonají
 

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2019/2020


26. srpna  - 31. srpna 2020

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2020/2021


26. srpna - 31. srpna 2021

 

Aktuality

16.04.2021 12:53
v přijíamcím řízení se nekonají 19. dubna 2021, ale až 12. května 2021v 10.00. Děkujeme za pochopení
15.04.2021 13:37
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
09.04.2021 16:00
se budou konat podle plánu 14. 4. 2021 od 17:30 on-line formou přes žákovské účty aplikace Teams.
16.03.2021 16:22
Přijímací zkoušky formou testu z českého jazyka se budou konat. Aktuální upravené termíny  jsou 10. a 11. května 2021 (úprava na základě Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám ze dne 15. 3. 2021)
05.03.2021 09:52
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ. Přijetí ke studiu bude posuzováno na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu  Více zde: https://www.souukrbu.cz/uchazeci-o-studium/kriteria-pro-prijeti/   Mgr. Kateřina Mrvová ředitelka školy
02.03.2021 14:10
  Žádáme veřejnost, aby omezila osobní formu návštěvy a využívala výhradně vzdálené prostředky komunikace (email, datová schránky, telefon - mobily zveřejněny v kontaktech).   Úřední den: úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 (nebo po předchozí domluvě). V prostorách školy platí...
13.02.2021 20:38
Na základě informací MŠMT ČR bude od 15. února i nadále pokračovat distanční výuka všech tříd v teorii i v odborném výcviku. 
03.02.2021 08:38
informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na maturitní zkoušky. Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních...
29.01.2021 12:03
  Dne 28. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 – MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz) Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve...
28.01.2021 17:27
ve školním roce 2020/2021 najdete na odkazu MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz)
1 | 2 >>