Třídnictví ve školním roce 2020/2021

 
 

 

TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL

ZASTUPUJÍCÍ UČITEL

G1A

Mgr. Hromířová Olga

Mgr. Pražská Martina

G2A

Ing. Jermářová Věra

Mgr. Knězová Alena

G3A

Mgr. Veidenthalerová Hana

Ing. Renáta Malaniuková

G4A

Mgr. Hubená Luďka

Mgr. Dabrowská Václava

P1A

 Ing. Neradová Marie

 Ing. Floriánová Jana

P1B

Mgr. Knězová Alena

Mgr. Sternová Jana

P2A

Ing. Škoda Filip

 Ing. Neradová Marie

P2B

 RNDr. Kopová Ivana

Ing. Kincl Roman

Č1B

Mgr. Pražáková Irena

Mgr. Šmídová Kateřina

Č2A

Mgr. Šmídová Kateřina

Mgr. Pražáková Irena

ČC2 Mgr. Šrámková Irena Mgr. Fraňková Renata

Č3A

Mgr. Dabrowská Václava

Ing. Mudrychová Jitka

K1A

Ing. Kincl Roman

Mgr. Kosová Helena

K1B   

Mgr. Blažková Iva

Ing. Jermářová Věra

KČ1A

Ing. Kotulič Cyril

 Bc. Jančárková Jana

KČ1B Mgr. Kosová Helena Mgr. Šmilauer Tomáš
KČ2 Mgr. Sternová Jana Mgr. Šedivý Jiří

K2A

Mgr. Vašut Miroslav

Mgr. Janovová Miroslava

K2B

Mgr. Weissgärber Dagmar

Mgr. Hnilicová Dana

K3A

Mgr. Pražská Martina

Ing. Škoda Filip

K3B

Mgr. Hnilicová Dana

Mgr. Hubená Luďka

K3D

Bc. Jančárková Jana

Mgr. Hromířová Olga

C1A

Mgr. Šedivý Jiří

Mgr. Skůpová Ivana

C1B

Mgr. Kluchová Zina

Mgr. Šrámková Irena

C2A

Bc. Neradová Gabriela   

Ing. Kotulič Cyril

C2B

Mgr. Fraňková Renata

 Mgr. Takáč Martin

C3A

Mgr. Skůpová Ivana

Mgr. Vašut Miroslav

C3B

Bc. Neradová Gabriela

RNDr. Kopová Ivana

 

Aktuality

16.04.2021 12:53
v přijíamcím řízení se nekonají 19. dubna 2021, ale až 12. května 2021v 10.00. Děkujeme za pochopení
15.04.2021 13:37
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
09.04.2021 16:00
se budou konat podle plánu 14. 4. 2021 od 17:30 on-line formou přes žákovské účty aplikace Teams.
16.03.2021 16:22
Přijímací zkoušky formou testu z českého jazyka se budou konat. Aktuální upravené termíny  jsou 10. a 11. května 2021 (úprava na základě Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám ze dne 15. 3. 2021)
05.03.2021 09:52
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ. Přijetí ke studiu bude posuzováno na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu  Více zde: https://www.souukrbu.cz/uchazeci-o-studium/kriteria-pro-prijeti/   Mgr. Kateřina Mrvová ředitelka školy
02.03.2021 14:10
  Žádáme veřejnost, aby omezila osobní formu návštěvy a využívala výhradně vzdálené prostředky komunikace (email, datová schránky, telefon - mobily zveřejněny v kontaktech).   Úřední den: úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 (nebo po předchozí domluvě). V prostorách školy platí...
13.02.2021 20:38
Na základě informací MŠMT ČR bude od 15. února i nadále pokračovat distanční výuka všech tříd v teorii i v odborném výcviku. 
03.02.2021 08:38
informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na maturitní zkoušky. Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních...
29.01.2021 12:03
  Dne 28. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 – MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz) Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve...
28.01.2021 17:27
ve školním roce 2020/2021 najdete na odkazu MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz)
1 | 2 >>