Zahraniční praxe

Škola dlouhodobě spolupracuje se školami stejného zaměření v těchto zemích:

 • Spolková republika Německo
 • Švýcarsko
 • Itálie
 • Polsko
 • Slovensko

Německo – Bamberk:

Partnerská škola v Bamberku se účastní našich školních soutěží v oborech Kuchař a Číšník, a naši žáci soutěží v Německu v krajské soutěži.

Na podzim 2017 plánují zaměstnanci školy v Bamberku návštěvu naší školy ve dnech 8. – 10. 9. 2017.

 

Odborná praxe ve Švýcarsku

Žáci naší školy mají možnost se zúčastnit zahraniční odborné praxe, kterou zajišťuje švýcarská škola Swiss Hospitality Academy.

Tato praxe je určena zájemcům starším 18 let s dobrými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oboru hotelnictví a gastronomie a dobrou znalostí německého jazyka.

Termíny budou upřesněny.

 

Odborné letní stáže v Itálii

Pro žáky a absolventy oboru Kuchař a Číšník, kteří jsou zletilí, škola nabízí možnost letních praxí v italských letoviscích - pracovní stáž. Organizaci zajišťuje agentura Europe 3000. Po absolvování žák obdrží certifikát.

 

Příprava studentských stáží v Itálii

 • pro žáky oboru kuchař a číšník a po dohodě vyjímečně i cukrář, kteří nejpozději v den odjezdu dovrší 18 let věku
 • komunikační jazyk je anglický nebo německý
 • stáž trvá 2 - 4 měsíce v období od května do září
 • probíhá v hotelích a restauracích ve vybraných částech Itálie (alpská část i pobřeží)
 • stáž organizuje agentura EURPE3000 a probíhá pod patronátem partnerské školy – škol je několik podle umístění stáže
 • absolvent stáže získá certifikát o zahraniční praxi, který může uplatnit při hledání zaměstnání
 • informační video najdete na školní síti, na disku Materiály, složka Itálie praxe
 • uchazeč je povinen zajistit si pojištění na čas po práci (vč. případného úmrtí), v době práce je stážista pojištěn partnerskou školou
 • předpokládaný výdělek je cca 500,-Euro/měsíc
 • zájemci se mohou hlásit a informovat u ředitelky školy nebo u zástupkyně pro odborný výcvik – závazná přihláška do konce ledna
 • během měsíce ledna bude zorganizovaná informační schůzka pro zájemce stáže
 • rozdělení do jednotlivých pracovišť provádí agentura během března
 • agentura Europe 3000 zašle info – včetně informace o konkrétním letu – letenku do Itálie (Praha – Milano, Bergamo) si žák koupí, další dopravu a organizaci v Itálii přebírá agentura a partnerská škola
 • uchazeč se před odjezdem na stáž naučí základní slovíčka – komunikační fráze, popř. základní odbornou slovní zásobu v italštině
 • v případě předčasného odjezdu ze stáže musí žák platit náklady vynaložené na dopravu (letenku z Bergama do cílové destinace) a administrativní úkony v Itálii

 

Spolupráce škol PRAHA – KRAKOV – KOŠICE 

Teleprojekt – výměnná stáž 1 týden pro jednoho učitele odborných předmětů a dva žáky oboru Kuchař.

Stáž našeho pracovníka a žáků: Polsko – Krakov.

Stáž našeho pracovníka a žákyů:  Slovensko – Košice.

Stáž zahraničních pracovníků a žáků v Praze.

Vyhodnocení Teleprojektu v Krakově.

Termíny budou upřesněny.

Aktuality

22.11.2021 20:41
Z důvodu zhoršující se epidemické situace jsou pozastaveny plánované prezenční Dny otevřených dveří.  V lednu a únoru 2022 plánujeme možnost individuálních osobních prohlídek školy po předchozí telefonické domluvě. Sledujte prosím aktuální informace na webu školy.  Děkujeme za...
16.11.2021 14:51
Přihlašování k náhradnímu nebo opravnému termínu se koná v následujících dnech a časech u Ing. Soukupové, zástupkyně ředitelky: DEN DATUM ČAS ČTVRTEK 18. 11. 2021 9:00 - 14:00 PÁTEK 19. 11....
21.10.2021 09:54
Dle pokynu MŠMT  budou 29. listopadu 2021 žáci školy testováni na Covid 19. - testování žáků teoretického vyučování bude probíhat 1. vyučovací hodinu - testování žáků v odborném výcviku bude probíhat dle instrukcí učitele odborného výcviku - testování se týká žáků, kteří nejsou očkováni a...
21.09.2021 11:52
Ředitelka školy vyhlašuje Opravný termín závěrečných zkoušek. Praktiká část proběhne 7. a 8. prosince 2021.
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com