Zahraniční praxe

Škola dlouhodobě spolupracuje se školami stejného zaměření v těchto zemích:

 • Spolková republika Německo
 • Švýcarsko
 • Itálie
 • Polsko
 • Slovensko

Německo – Bamberk:

Partnerská škola v Bamberku se účastní našich školních soutěží v oborech Kuchař a Číšník, a naši žáci soutěží v Německu v krajské soutěži.

Na podzim 2017 plánují zaměstnanci školy v Bamberku návštěvu naší školy ve dnech 8. – 10. 9. 2017.

 

Odborná praxe ve Švýcarsku

Žáci naší školy mají možnost se zúčastnit zahraniční odborné praxe, kterou zajišťuje švýcarská škola Swiss Hospitality Academy.

Tato praxe je určena zájemcům starším 18 let s dobrými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oboru hotelnictví a gastronomie a dobrou znalostí německého jazyka.

Termíny budou upřesněny.

 

Odborné letní stáže v Itálii

Pro žáky a absolventy oboru Kuchař a Číšník, kteří jsou zletilí, škola nabízí možnost letních praxí v italských letoviscích - pracovní stáž. Organizaci zajišťuje agentura Europe 3000. Po absolvování žák obdrží certifikát.

 

Příprava studentských stáží v Itálii

 • pro žáky oboru kuchař a číšník a po dohodě vyjímečně i cukrář, kteří nejpozději v den odjezdu dovrší 18 let věku
 • komunikační jazyk je anglický nebo německý
 • stáž trvá 2 - 4 měsíce v období od května do září
 • probíhá v hotelích a restauracích ve vybraných částech Itálie (alpská část i pobřeží)
 • stáž organizuje agentura EURPE3000 a probíhá pod patronátem partnerské školy – škol je několik podle umístění stáže
 • absolvent stáže získá certifikát o zahraniční praxi, který může uplatnit při hledání zaměstnání
 • informační video najdete na školní síti, na disku Materiály, složka Itálie praxe
 • uchazeč je povinen zajistit si pojištění na čas po práci (vč. případného úmrtí), v době práce je stážista pojištěn partnerskou školou
 • předpokládaný výdělek je cca 500,-Euro/měsíc
 • zájemci se mohou hlásit a informovat u ředitelky školy nebo u zástupkyně pro odborný výcvik – závazná přihláška do konce ledna
 • během měsíce ledna bude zorganizovaná informační schůzka pro zájemce stáže
 • rozdělení do jednotlivých pracovišť provádí agentura během března
 • agentura Europe 3000 zašle info – včetně informace o konkrétním letu – letenku do Itálie (Praha – Milano, Bergamo) si žák koupí, další dopravu a organizaci v Itálii přebírá agentura a partnerská škola
 • uchazeč se před odjezdem na stáž naučí základní slovíčka – komunikační fráze, popř. základní odbornou slovní zásobu v italštině
 • v případě předčasného odjezdu ze stáže musí žák platit náklady vynaložené na dopravu (letenku z Bergama do cílové destinace) a administrativní úkony v Itálii

 

Spolupráce škol PRAHA – KRAKOV – KOŠICE 

Teleprojekt – výměnná stáž 1 týden pro jednoho učitele odborných předmětů a dva žáky oboru Kuchař.

Stáž našeho pracovníka a žáků: Polsko – Krakov.

Stáž našeho pracovníka a žákyů:  Slovensko – Košice.

Stáž zahraničních pracovníků a žáků v Praze.

Vyhodnocení Teleprojektu v Krakově.

Termíny budou upřesněny.

Aktuality

11.01.2021 10:27
najdete v záložce Uchazeči o studium - zde
22.12.2020 10:21
Žádáme veřejnost, aby omezila osobní formu návštěvy a využívala výhradně vzdálené prostředky komunikace (e-mail, telefon - mobily zveřejněny v kontaktech, datová schránka a podobně). Úřední den: úterý, středa (středa platí od 20. ledna) a čtvrtek od 8:00 do 14:30.   Školní výuka po...
30.11.2020 08:19
v prosinci 2020 nebyl vyhlášen.  
18.11.2020 13:27
Praha, 16. listopadu 2020 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy,“ řekl ministr školství na...
22.09.2020 15:27
SOU gastronomie používá pro dálkovou komunikaci tyto základní nástroje: Program BAKALÁŘI – pro sledování informací týkajících se vzdělávání lze použít mobilní aplikaci BAKALÁŘ – aktuální verze má modrou IKONU, lze ji stáhnout do mobilního telefonu webovou aplikaci – je z ní přístup...
28.08.2020 21:29
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: — Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. — Skupinová izolace, event. sociální distance. — Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného...
12.01.2019 12:28
Od 14. ledna 2019 mají žáci školy v celé škole přístupné připojení Wi-Fi.
08.11.2016 12:26
Žáci školy mají možnost využívat MS Office 365. Přihlašovací adresa:portal.office365.com